กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาจุดตัดขนาดพื้นที่ผิวตัดขวาง เพื่อบ่งชี้ภาวะเส้นประสาทอัลนาร์โตในผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล