กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ประกอบอาชีพทำอิฐมอญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล