กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการยอมรับความตายในผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล