กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาการจัดการความปวดและความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล