Return to Article Details ประสิทธิภาพของยาคลายกระเพาะปัสสาวะต่อความสามารถ ขยายและความจุกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ที่คาหลอดสวนปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นเวลานาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy