Return to Article Details การศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจลักษณะอุ้งเท้าระหว่างภาพถ่าย จาก podoscope และภาพพิมพ์รอยเท้าในผู้ที่มีเท้าปกติและ เท้าแบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy