กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบแผน ผลการรักษาทางคลินิก และความปลอดภัยของการใช้ยาฉีดโคลิสตินในผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy