กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์การรักษาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดในผู้ใหญ่ ณ คลินิกควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy