กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับเลขสารบบอาหารของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี: งานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy