กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องของความร่วมมือในการใช้ยาและคุณภาพชีวิต ด้านการใช้ยาที่ประเมินโดยผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ดูแล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy