กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของมาตรการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม : โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy