กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกรับยาที่ร้านยาที่มีระบบบริการจ่ายยาต่อเนื่อง ตามใบสั่งยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ โรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดนครนายก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy