กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และสปาในจังหวัดพัทลุงให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF