กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาขั้นต้นถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดประสะเปราะใหญ่ ในผู้ป่วยจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีระดับความรุนแรงของโรคปานกลางถึงมาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy