กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเบื้องต้นถึงผลและความปลอดภัยของการใช้สารสกัดเม็ดกระเจี๊ยบแดง ในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF