กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลและความปลอดภัยของครีมจากการใช้สารสกัดตำรับสหัศธาราเพื่อบรรเทา อาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ: การศึกษานำร่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF