กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังเกี่ยวกับการใช้ยาโคลิสตินในโรงพยาบาลขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF