กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชะอวด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy