กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy