กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุประเภทกิจการบริการทางธุรกิจในมุมมองของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy