กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้อำนวยการ สถานีและผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง: กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 5 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy