กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้อำนวยการ สถานีและผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง: กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 5 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF