กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการให้ความรู้ด้วยคู่มือโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy