กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินกระบวนการของการผสมผสานวิธีการสำรวจแบบเร่งด่วนร่วมกับ การสนทนากลุ่มในการค้นหาปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนหัวนา ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF