กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF