กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF