กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของการจำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมของร้านชำในจังหวัดพิษณุโลกและปัจจัยที่มีผล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF