กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาด้านยาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดการปัญหาโดยเภสัชกร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy