กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy