กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy