กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปัตตานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy