กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการฝากครรภ์ แก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล