กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อการลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล