กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล