กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริม ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล