กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมพัฒนาเชิงบวกต่อทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการรับรู้ความสามารถตนเอง และความตั้งใจ ในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นตอนต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล