กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล