กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดจาก กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง กระดูกเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล