กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อค่าระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล