กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการยาต่อพฤติกรรมการรับประทานยาและความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy