กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้ ภาระการดูแล และความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล