กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิด ที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้