กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขออภัยหากกระทบ
การใช้งาน คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้