กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล