กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่ออัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล