กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy