กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมหนุ่มสาวกว่าวัยหัวใจดีของบุคลากรกลุ่มเสี่ยง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อการรับรู้ ความเชื่อในความสามารถของตน และพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy