กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายความมีคุณค่าในตนเองระหว่างการเปลี่ยนผ่านในผู้สูงอายุวัยเกษียณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล