กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Download Download PDF