กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล