กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล